У відповідності до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» проводиться онлайн-анкетування студентів стосовно якості викладання дисциплін, вивчення яких завершується в поточному семестрі. Опитування студентів є невід’ємною частиною контролю та забезпечення якості вищої освіти, за допомогою якого студенти можуть вносити свої пропозиції щодо оптимізації освітнього процесу з дисциплін.

Студенти університету усіх курсів та спеціальностей при завершенні вивчення дисципліни мають змогу пройти онлайн-анкетування в системі Moodle на сторінці відповідної кафедри. Анонімне анкетування розпочинається за 5 днів до завершення семестру і триває 10 днів.

Після завершення онлайн-анкетування, результати опрацьовуються відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовані дані будуть розглядаються на засіданнях Центральної методичної комісії та ректорату, після чого розробляються практичні рекомендації щодо покращення організації освітнього процесу.