Рейтинг оцінки діяльності - кількісний показник результатів якості роботи науково-педагогічних працівників і кафедр Університету, що формається за основними напрямками діяльності.

Метою запровадження рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр в Університеті є:

  • підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення прозорості та обєктивності оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;
  • накопичення статистичної інформації щодо становлення і динаміки розвитку кафедр Університету
  • стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти