Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education AREA (ESG 2015))