Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету

Стейкхолдери (від англ. stakeholders),  зацікавлені сторони — фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету - це особи або організації які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Це перш за все роботодавці, випускники, представники органів державної та місцевої влади, громадські організації тощо.

Завдання інституції зовнішніх стейкхолдерів (груп впливу): 

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на: 

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на: 

Положення про зовнішніх стейкхолдерів освітніх програм Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Заклади де працевлаштовані випускники університету

Відгуки на освітні програми

Анкетування роботодавців

Архів