Рейтинг оцінки діяльності - кількісний показник результатів якості роботи науково-педагогічних працівників і кафедр Університету, що формається за основними напрямками діяльності.

Метою запровадження рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр в Університеті є:

  • підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників;

  • забезпечення прозорості та обєктивності оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;

  • забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності праці;

  • накопичення статистичної інформації щодо становлення і динаміки розвитку кафедр Університету

  • стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти