Рейтинг оцінки діяльності - кількісний показник результатів якості роботи науково-педагогічних працівників і кафедр  Університету, що формається за основними напрямками діяльності.

Метою запровадження рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр в Університеті є: