Представник ректора з питань якості

к.хім.н., доцент Загричук Г.Я.

Представник ректора з питань якості

Представник ректора з питань якості – особа, відповідальна за створення, підтримання в робочому стані та постійне поліпшення системи управління якістю та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Функції представника ректора з питань якості:

  • забезпечення розробки, впровадження та забезпечення ефективності роботи системи управління якістю та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • звітування перед керівництвом університету, Вченою радою університету про функціонування системи управління якістю та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розробка необхідних змін для її покращення.
  • забезпечення взаємодії з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються забезпечення якості освіти;
  • організація функціонування системи якості освіти та системи управління якістю у відповідності до ДСТУ ІSО 9001:2015;
  • організація роботи внутрішніх аудиторів та забезпечення оновлення документації СУЯ університету відповідно до ДСТУ ІSО 9001:2015 ;
  • співпраця із зовнішніми аудиторами, формування самозвіту університету.
  • забезпечення реалізації належних коригувальних впливів, спрямованих на підвищення ефективності системи якості освіти в університеті;
  • виявлення тенденцій та ініціація впровадження нових підходів до функціонування системи управління якістю та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;