Результати рейтингового анкетування подані у формі таблиць за факультетами та роками навчання.

В окремих стовпцях таблиць подана кількість студентів, які поставили викладача на 1 місце (№1), друге місце (№2), третє місце (№3) та загальна кількість балів.

В аналіз не включені результати із малою кількістю опитаних здобувачів вищої освіти.

Назви дисциплін (прізвища викладачів) та їх наявність на певному курсі навчання подані відповідно до записів студентів у анкетах.


Кращі лектори відповідно до опитування студентів (2020/2021 навчальний рік)

Кращі викладачі відповідно до опитування студентів (2020/2021 навчальний рік)

Кращі дисципліни відповідно до опитування студентів (2020/2021 навчальний рік)

Дисципліни, у яких найкращі матеріали в системі Moodle за результатами опитування студентів (2020/2021 навчальний рік)