У відповідності до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України проводиться онлайн-анкетування студентів стосовно якості викладання дисциплін, вивчення яких завершується в поточному семестрі. Опитування студентів є невід’ємною частиною контролю та забезпечення якості вищої освіти, за допомогою якого студенти можуть вносити свої пропозиції щодо оптимізації освітнього процесу з дисциплін.

Окрім цього, в кінці року проводиться оцінювання студентами якості навчального процесу та викладання, де студентам надається можливість визначити кращих лекторів, викладачів та дисципліни за проведений навчальний рік. Окрім цього студентам надається можливість визначити дисципліни, де є проблеми із навчально-методичним забезпеченням, організацією освітньої діяльності та ін. Також в анкетування включенні питання стосовно корупції та академічної доброчесності, надана можливість вносити свої рекомендації стосовно покращення якості освітньої діяльності. Результати цього опитування використовуються при рейтинговому оцінюванні викладачів, формуванні планів перевірок кафедр, внесенні змін та перегляді освітніх програм та ін. 

Анкетування студентів випускних курсів

Архів   

Звіт за 2021 рік     Зразок анкети    

 Звіт за 2022 рік    Зразок анкети

Звіт за 2023 рік     Зразок анкети 

Анкетування абітурієнтів

Архів 

Звіт за 2021 рік    Зразок анкети 

Анкетування в рамках участі у проєкті "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ).

Самозвіт ТНМУ

Звіт та аналіз стосовно проведених анкетувань студентів та викладачів