Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Представник ректора з питань якості

Комісії із забезпечення якості освіти структурних підрозділів